Zadanie1

Zadanie na rozgrzewkę:

Stwórz 4 klasy:
– mechanizmDodawania, mechanizmOdejmowania
mechanizmMnozenia, mechanizmDzielenia.

Kazda z tych klas wykonuje metodę „Policz”

Stwórz klasę kalkulator, która posiada
4 pola typu mechanizmDodawania,odemjmowania,itd..

oraz metodę „Wykonaj obliczenie” , która w zależności od
zadanych argumentów (int a, int b, char znak)
wykonuje odpowiednią operację z zastosowaniem odpowiedniego
mechanizmu