Zadanie interfejsy

Stwórz interfejsy:
IUmiejacyLatac, IUmiejacyJezdzic, IUmiajacyPlywac

, które zawierają sygnatury metod: Leć, Jedź, Płyń

Stwórz Klasy:
Samochod,
Samolot,
Statek,
Amfibia,
Hydroplan

, które implementują odpowiednie interfejsy