Zadanie interfejsy

Stwórz interfejsy: IUmiejacyLatac, IUmiejacyJezdzic, IUmiajacyPlywac , które zawierają sygnatury metod: Leć, Jedź, Płyń Stwórz Klasy: Samochod, Samolot, Statek, Amfibia, Hydroplan , które implementują odpowiednie interfejsy

Zadanie1

Zadanie na rozgrzewkę: Stwórz 4 klasy: – mechanizmDodawania, mechanizmOdejmowania mechanizmMnozenia, mechanizmDzielenia. Kazda z tych klas wykonuje metodę „Policz” Stwórz klasę kalkulator, która posiada 4 pola typu mechanizmDodawania,odemjmowania,itd.. oraz metodę „Wykonaj obliczenie” , która w zależności od zadanych argumentów (int a, int b, char znak) wykonuje odpowiednią operację z zastosowaniem odpowiedniego mechanizmu