Szczegóły błędu po angielsku

if (Debugger.IsAttached)
CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = CultureInfo.GetCultureInfo(„en-US”);