Zadanie

W nowym projekcie P02AplikacjaBazodanowa (WinFomrs) Stwórz klasę „PolaczenieZBaza” , która posiada pola: adresSerwera, NazwaBazy, nazwaUzytkowka, Haslo, NazwaInstancji Niech pola będą uzupełniane w konstruktorze tej klasy Dodaj metodę WykonajSQL (string SQL) na wyjsciu List<List<string>> UI: Textobxy, z możliwścią podania parametrów polaczenia plus textBox z możliwością podania własnego SQL Wyniki mogą być wyświetlane w Listbox