Zadanie domowe

Proponuję realizację następującego programu, który jednocześnie byłby dla mnie pomocą dydaktyczną.

Program (w wygodny sposób) powinien mieć możliwość zdefiniowania dowolnej liczby ścieżek do plików.

Np. definiujemy 3 ścieżki:

c:\dane\plik1.cs

c:\inne\plik2.html

c:\dane\inne\plik3.txt

(proszę zastanowić się nad takim rozwiązaniem: https://stackoverflow.com/questions/68598/how-do-i-drag-and-drop-files-into-an-application)

Powinna być ława możliwość usunięcia/ zmiany ścieżki

Program cyklicznie sprawdza czy któryś z wcześniej zdefiniowanych plików nie został zmodyfikowany.

(Można to zrobić albo w prosty sposób z wykorzystaniem Timera lub coś w tym rodzaju: http://www.vbforums.com/showthread.php?618629-RESOLVED-Check-if-a-file-has-been-modified)

następnie program po wykryciu zmiany automatycznie tworzy plik wynik.txt, który: zawiera scaloną zawartość wszystkich zdefiniowanych plików.  (jeden po drugim, w kolejności takiej, jakiej zdefiniowane są pliki )

UWAGA! jeśli plik wejściowy  jest z rozszerzeniem .cs (tzn jest tam kod w C#) to w pliku wynikowym zawartość tego pliku powinna być otoczona następującą sekcją code :

[x language="csharp"] tutaj_zawartosc_pliku [/x]

, gdzie x to stały napis: code

Plik wynikowy może mieć wiele sekcji

code

(tyle ile jest plików z rozszerzeniem .cs)

Wersja rozszerzona:

 • powinna być łatwa możliwość zdefiniowania pary : „sekcja – rozszerzenie pliku” np:
  • .cs to csharp
  • .sql to sql
  • .aspx to csharp
  • czyli każde zdefiniowane rozszerzenie dodaje sekcję do pliku
 • ww. konfiguracja powinna być zapisywana do pliku (po to aby program zachowywał ustawienia)
 • W innej zakładce powinna być przeglądarka, która pozwala na podejrzenie pliku wynik.txt