Zadanie domowe

Proponuję realizację następującego programu, który jednocześnie byłby dla mnie pomocą dydaktyczną. Program (w wygodny sposób) powinien mieć możliwość zdefiniowania dowolnej liczby ścieżek do plików. Np. definiujemy 3 ścieżki: c:\dane\plik1.cs c:\inne\plik2.html c:\dane\inne\plik3.txt (proszę zastanowić się nad takim rozwiązaniem: https://stackoverflow.com/questions/68598/how-do-i-drag-and-drop-files-into-an-application) Powinna być ława możliwość usunięcia/ zmiany ścieżki Program cyklicznie sprawdza czy któryś z wcześniej zdefiniowanych plików nie został