Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj przycisk, który
wczytuje z pliku Zawodników do listbox
Listbox wyświetla tylko imie i nazwisko.
Po wybraniu konkretnego zawodnika w nowym
oknie pojawia się informacja o szczegółowych
danych zawodnika czyli oprócz imienia i nazwiska
także waga, wzrost, kraj i data urodzenia