Zadanie końcowe

1) Stworz bibliotekę B02ZawodnicyManager
2) W nowym projekcie P13ProgramKoncowy dodaj Bibliotekę B02..
3) Po naciśnięciu przycisku „Importuj”
wygeneruj w środku panel tyle checkBoxow ilu jest
zawodników, wypisując tylko imie i nazwisko
4) po wybraniu przez uzytkownika wybranych zawodnikow
stworz PDF, w którym bedą wypisane imiona i nazwiska
zawodników, tylko zaznaczonych w checkboxach

UWAGA! Proces tworzenia PDF proszę wynieść do osobnej klasy. Proszę nie tworzyć kodu generowania PDF w środku klasy Form. Proszę stworzyć klasę PDFZawodnicy i w niej metodę: „StwórzPDF”, która na wejściu posiada List<string> z imionami i zawodnikami


panel.AutoScroll = false;
panel.HorizontalScroll.Enabled = false;
panel.HorizontalScroll.Visible = false;
panel.HorizontalScroll.Maximum = 0;
panel.AutoScroll = true;