Zadanie formularze

W nowym projekcie stwórz formularz startowy
, w którym można podać dwie wartośći liczbowe
w polach tekstowych
i po wciśnięciu przycisku „Policz”

pojawia się nowe Okno (formularz) z wynikiem
dodwania tych liczb w kontrolce label