Zadanie końcowe

1) Stworz bibliotekę B02ZawodnicyManager 2) W nowym projekcie P13ProgramKoncowy dodaj Bibliotekę B02.. 3) Po naciśnięciu przycisku „Importuj” wygeneruj w środku panel tyle checkBoxow ilu jest zawodników, wypisując tylko imie i nazwisko 4) po wybraniu przez uzytkownika wybranych zawodnikow stworz PDF, w którym bedą wypisane imiona i nazwiska zawodników, tylko zaznaczonych w checkboxach UWAGA! Proces tworzenia

Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj przycisk, który wczytuje z pliku Zawodników do listbox Listbox wyświetla tylko imie i nazwisko. Po wybraniu konkretnego zawodnika w nowym oknie pojawia się informacja o szczegółowych danych zawodnika czyli oprócz imienia i nazwiska także waga, wzrost, kraj i data urodzenia

Zadanie formularze

W nowym projekcie stwórz formularz startowy , w którym można podać dwie wartośći liczbowe w polach tekstowych i po wciśnięciu przycisku „Policz” pojawia się nowe Okno (formularz) z wynikiem dodwania tych liczb w kontrolce label