Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj przycisk , który wczytuje plik wybrany przez użytkownika (korzystając z

OpenFileDialog  

)

Dodaj do projektu klasę ZawodnicyManager. Korzystając z klasy ZawodnicyManager wczytaj zawodników z pliku do listy (

List<Zawodnik>

)

Następnie wczytaj imię, nazwisko i kraj z listy do kontrolki

ListBox