Zadanie zawodnicy

Rozbuduj program, tak aby w kontrolce ListBox wyświetlane były: „Imie nazwisko kraj wzrost”  – czyli trzeba w klasie Zawodnicy dodać właściwość, która zwraca takie dane.

Następnie po wybraniu zawodnika pojawia się wykres kołowy na którym widać jaki jest stosunek jego wzrostu do maksymalnego wzrostu ze wszystkich zawodników