Zadanie gra

W nowym projekcie p04Gra stwórz przycisk „Start”

Stwórz także na formatce statyczny obraz. Gra polega na „strzelaniu” do stworków (szybkim naciskaniu na obraz)

Po wciśnięciu „start” licznik trafień (Label) się zeruje a celem gracza jest naciśnięcie w stworka. Po trafieniu stworek zmienia swoje położenie w losowe inne (Klasa Random, metoda NextInt)