Zadanie 1

W nowym projekcie P02Pogoda

  1. Wgraj klasę PogodaManager z dnia 4 z projektu p07
  2. Stwórz interfejs pozwalający na wybranie daty z kontrolki typu DateTimePicker (lub kontrolki Calendar)
  3. Jeśli zostanie wybrana data późniejsza niż dzisiaj, wyświetl komunikat błędu przez MessageBox (Error)
  4. Po wybraniu poprawnej daty, wykorzystaj klasę PogodaManager i wyświetl w kontrolce TextBox średnią temperaturę z miesiąca z wybranej daty. Textbox powinien być tylko do odczytu (która właściwość za to odpowiada? )