Zadanie zawodnicy

Rozbuduj program, tak aby w kontrolce ListBox wyświetlane były: „Imie nazwisko kraj wzrost”  – czyli trzeba w klasie Zawodnicy dodać właściwość, która zwraca takie dane. Następnie po wybraniu zawodnika pojawia się wykres kołowy na którym widać jaki jest stosunek jego wzrostu do maksymalnego wzrostu ze wszystkich zawodników

Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj przycisk , który wczytuje plik wybrany przez użytkownika (korzystając z ) Dodaj do projektu klasę ZawodnicyManager. Korzystając z klasy ZawodnicyManager wczytaj zawodników z pliku do listy ( ) Następnie wczytaj imię, nazwisko i kraj z listy do kontrolki

Zadanie gra

W nowym projekcie p04Gra stwórz przycisk „Start” Stwórz także na formatce statyczny obraz. Gra polega na „strzelaniu” do stworków (szybkim naciskaniu na obraz) Po wciśnięciu „start” licznik trafień (Label) się zeruje a celem gracza jest naciśnięcie w stworka. Po trafieniu stworek zmienia swoje położenie w losowe inne (Klasa Random, metoda NextInt)

Zadanie 1

W nowym projekcie P02Pogoda Wgraj klasę PogodaManager z dnia 4 z projektu p07 Stwórz interfejs pozwalający na wybranie daty z kontrolki typu DateTimePicker (lub kontrolki Calendar) Jeśli zostanie wybrana data późniejsza niż dzisiaj, wyświetl komunikat błędu przez MessageBox (Error) Po wybraniu poprawnej daty, wykorzystaj klasę PogodaManager i wyświetl w kontrolce TextBox średnią temperaturę z miesiąca