Zadanie domowe

Zadanie domowe: Stwórz program do synchronizacji folderów. Program powinien mieć możliwość wskazania ścieżki do dwóch folderów np: A i B. Program w wyniku tworzy folder C będący złączeniem plików z folderów A i B. Gdy w folderze A i B znajduje się plik o takiej samej nazwie np „x.txt” to w folderze C znajdzie się plik x.txt, którego zawartość jest połączeniem pliku x.txt z folderu A i B. Uwaga – jeśli plik z folderu  A posiada datę wcześniejszą w to zawartość wynikowa powinna być przed („na górze” pliku x.txt )

Stwórz odpowiednie klasy: (Plik, i PlikiManager)

Przydatne klasy:

File.GetLastWriteTime(String) Method
Namespace:
System.IO

Directory.GetFiles Method
Namespace:
System.IO

Directory.CreateDirectory Method
Namespace:
System.IO