Zadanie Zawodnicy manager

W nowym projekcie P02Zawodnicy stwórz klasę ZawodnicyManager.cs

W tej klasie stwórz metodę: WczytajZawodników(), która wczytuje zawodników ze ścieżki

przechowywanej jako pole w tej klasie. Metoda ta zwraca listę zawodników (List<Zawodnik>)

Stwórz w tej klasie konstruktor Public ZawodnicyManager(string sciezka) i uzupełnia on

pole sciezka w tej klasie. W metodzie WczytajZawodników wykorzystaj konstruktor z poprzedniego zadania.

Potrzebną klasę Zawodnik.cs skopiuj z poprzedniego projektu

II część

W klasie program.cs wczytaj zawodników korzystając z klasy ZawodnicyManager.cs

i wyświetl wszystkich zawodników (imię, nazwisko i rok urodzenia)

Rozwiązanie:

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P02Zawodnicy
{
  class ZawodnicyManager
  {
    private string sciezka; 

    public ZawodnicyManager(string sciezka)
    {
      this.sciezka = sciezka;
    }

    public List<Zawodnik> WczytajZawodników()
    {
      string[] wiersze = File.ReadAllLines(sciezka,Encoding.Default);
      List<Zawodnik> lista = new List<Zawodnik>();
      for (int i = 1; i < wiersze.Length; i++)
      {
        Zawodnik z = new Zawodnik(wiersze[i]);
        lista.Add(z);
      }
      return lista;
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P02Zawodnicy
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Proszę podaj ścieżkę do pliku");
      string sciezka = Console.ReadLine();

      ZawodnicyManager zm = new ZawodnicyManager(sciezka);
      List<Zawodnik> lista = zm.WczytajZawodników();

      for (int i = 0; i < lista.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine(lista[i].Imie + " " + lista[i].Nazwisko + " " + lista[i].PodajWiek());
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P02Zawodnicy
{
  class Zawodnik
  {
    public int IdZawodnika;
    public int Id_trenera;
    public string Imie;
    public string Nazwisko;
    public string Kraj;
    public DateTime DataUrodzenia;
    public double Wzrost;
    public double Waga;

    public Zawodnik()
    {

    }

    public Zawodnik(string wiersz)
    {
      string[] pola = wiersz.Split(';');
      IdZawodnika = Convert.ToInt32(pola[0]);

      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(pola[1]))
        Id_trenera = Convert.ToInt32(pola[1]);

      Imie = pola[2];
      Nazwisko = pola[3];
      Kraj = pola[4];
      DataUrodzenia = Convert.ToDateTime(pola[5]);
      Wzrost = Convert.ToDouble(pola[6]);
      Waga = Convert.ToDouble(pola[7]);
    }

    public int PodajWiek()
    {
      int rokAktualny = DateTime.Now.Year;
      int rokUrodznia = DataUrodzenia.Year;

      return rokAktualny - rokUrodznia;
    }

  }
}