Zadanie zawodnicy

plik 

I część

stwórz program, który wczytuj ścieżkę do pliku i generuje
listę zawodników:

List<Zawodnik>

II część

Dodanie do klasy zawodnik metody: PodajWiek
zwracającej aktualny wiek zawodnika

Dodanie konstruktora pozwalającego na stworzenie zawodnika
z ciągu tekstowego w formacie:
id_zawodnika;id_trenera;imie;nazwisko;kraj;data urodzenia;wzrost;waga

Zawodnik z = new Zawodnik("2;3;"Jan";"Kowalski".....)

Rozwiązanie

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P01Zawodnicy
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Proszę podaj ścieżkę do pliku");
      string sciezka = Console.ReadLine();

      string[] wiersze= File.ReadAllLines(sciezka);

      List<Zawodnik> lista = new List<Zawodnik>();

      for (int i = 1; i < wiersze.Length; i++)
      {
        string[] komorki = wiersze[i].Split(';');
        Zawodnik z = new Zawodnik();
        z.IdZawodnika = Convert.ToInt32(komorki[0]);

        if(!string.IsNullOrWhiteSpace(komorki[1]))
          z.Id_trenera = Convert.ToInt32(komorki[1]);

        z.Imie = komorki[2];
        z.Nazwisko = komorki[3];
        z.Kraj = komorki[4];
        z.DataUrodzenia = Convert.ToDateTime(komorki[5]);
        z.Wzrost = Convert.ToDouble(komorki[6]);
        z.Waga = Convert.ToDouble(komorki[7]);

        lista.Add(z);
      }

    }
  }
}

Rozwiązanie

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P01Zawodnicy
{
  class Zawodnik
  {
    public int IdZawodnika;
    public int Id_trenera;
    public string Imie;
    public string Nazwisko;
    public string Kraj;
    public DateTime DataUrodzenia;
    public double Wzrost;
    public double Waga;

    public Zawodnik()
    {

    }

    public Zawodnik(string wiersz)
    {
      string[] pola = wiersz.Split(';');
      IdZawodnika = Convert.ToInt32(pola[0]);
      Id_trenera = Convert.ToInt32(pola[1]);
      Imie = pola[2];
      Nazwisko = pola[3];
      Kraj = pola[4];
      DataUrodzenia = Convert.ToDateTime(pola[5]);
      Wzrost = Convert.ToDouble(pola[6]);
      Waga = Convert.ToDouble(pola[7]);
    }

    public int PodajWiek()
    {
      int rokAktualny = DateTime.Now.Year;
      int rokUrodznia = DataUrodzenia.Year;

      return rokAktualny - rokUrodznia;
    }

  }
}