Zadanie biblioteka

biblioteka plik

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P05Biblioteka
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Karta karta = new Karta()
      {
        Autorzy = new List<Autor>()
        {
          new Autor(){ Imie="Jan",Nazwisko="Kowalski"},
          new Autor(){ Imie="Adam", Nazwisko="Nowak"}
        },
        Cena = new Cena() { CenaWlasciwa = 15, Uwagi = "Promocja" },
        Tytul = "Tytuł karty...",
        DataZakupu = DateTime.Now,
        Wydanie = 1,
        NumerKarty = "XYZ",
        Sygnatury = new List<Sygnatura>()
        {
          new Sygnatura()
          {
            Aktualne=true,
            Numer=1234,
            HistoriaSygnatury = new List<HistoriaSygnatury>()
            {
              new HistoriaSygnatury()
              {
                Uwagi= new List<string>(){"Brak"}
              }
            }
          }
        }
      };

      string wynik = karta.Sygnatury[0].HistoriaSygnatury[0].Uwagi[0];
      // pierwsza uwaga, pierwszej historii sygnatury dla pierwszej sygnatury naszej karty
    }
  }
}