W projekcie P04Zawodnicy wklej klasy: ZawodnicyManager.cs, Zawodnik.cs

Klase ZawodnicyManager.cs zmodyfikuj:

 • Ustaw metode WczytajZawodników na private
 • Dodaj nowa metodę prywatną WczytajZawodnikówHTML, która wczytuje zawodników ze strony podanej jako pole sciezka
 • Dodaj nową metodę public o nazwie WczytajDane(), która analizuje pole sciezka i sprawdza czy jest to ścieżka lokalna czy webowa i na podstawie tego wywołuje albo metodę: WczytajZawodników albo WczytajZawodnikówHTML

W klasie program.cs wywołaj ZawodnicyManager podając albo ścieżkę lokalną albo webową

Rozwiązanie

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P04Zawodnicy
{
  class ZawodnicyManager
  {
    private string sciezka; 

    public ZawodnicyManager(string sciezka)
    {
      this.sciezka = sciezka;
    }

    private List<Zawodnik> WczytajZawodników()
    {
      string[] wiersze = File.ReadAllLines(sciezka,Encoding.Default);
      List<Zawodnik> lista = new List<Zawodnik>();
      for (int i = 1; i < wiersze.Length; i++)
      {
        Zawodnik z = new Zawodnik(wiersze[i]);
        lista.Add(z);
      }
      return lista;
    }

    private List<Zawodnik> WczytajZawodnikówHTML()
    {
      WebClient wc = new WebClient();
      string zrodlo = wc.DownloadString(sciezka);
      // string[] wiersze = zrodlo.Split('\n');
      string[] wiersze = 
        zrodlo.Split(new string[] { Environment.NewLine },StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

      List<Zawodnik> lista = new List<Zawodnik>();
      for (int i = 1; i < wiersze.Length; i++)
      {
        Zawodnik z = new Zawodnik(wiersze[i]);
        lista.Add(z);
      }
      return lista;

    }

    public List<Zawodnik> WczytajDane()
    {
      if (sciezka.Contains("http"))
        return WczytajZawodnikówHTML();
      else
        return WczytajZawodników();
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace P04Zawodnicy
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ZawodnicyManager zm1 =
        new ZawodnicyManager("http://tomaszles.pl/wp-content/uploads/2018/04/zawodnicy.txt");

      List<Zawodnik> zawodnicy1= zm1.WczytajDane();

      ZawodnicyManager zm2 =
       new ZawodnicyManager(@"c:\dane\zawodnicy.txt");

      List<Zawodnik> zawodnicy2 = zm2.WczytajDane();


      for (int i = 0; i < zawodnicy1.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine(zawodnicy1[i].Imie + " " + zawodnicy1[i].Nazwisko);
      }

      foreach (var item in zawodnicy2)
      {
        Console.WriteLine(item.Imie + " " + item.Nazwisko);
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}