Zadanie pogoda

Na stronie: http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php?pf=2 Znajduje się wykaz danych pogodowych. Napisz program konsolowy, który pozwala na wczytanie roku i miesiąca i wypisuje średnią temperaturę dla danego miesiąca. Stwórz klasę pomiar.cs zawierająca pola… Stwórz klasę managerPogody.cs , która posiada: pole url w którym konfigurujemy adres źródłowy strony, metodę prywatną void wczytajDaneZMiesiaca(int miesiac, int rok), metoda ta ustawia pole Lista<Pomiar>

W projekcie P04Zawodnicy wklej klasy: ZawodnicyManager.cs, Zawodnik.cs Klase ZawodnicyManager.cs zmodyfikuj: Ustaw metode WczytajZawodników na private Dodaj nowa metodę prywatną WczytajZawodnikówHTML, która wczytuje zawodników ze strony podanej jako pole sciezka Dodaj nową metodę public o nazwie WczytajDane(), która analizuje pole sciezka i sprawdza czy jest to ścieżka lokalna czy webowa i na podstawie tego wywołuje albo metodę: WczytajZawodników albo WczytajZawodnikówHTML W klasie program.cs wywołaj ZawodnicyManager podając albo ścieżkę lokalną

Zadanie Zawodnicy manager

W nowym projekcie P02Zawodnicy stwórz klasę ZawodnicyManager.cs W tej klasie stwórz metodę: WczytajZawodników(), która wczytuje zawodników ze ścieżki przechowywanej jako pole w tej klasie. Metoda ta zwraca listę zawodników (List<Zawodnik>) Stwórz w tej klasie konstruktor Public ZawodnicyManager(string sciezka) i uzupełnia on pole sciezka w tej klasie. W metodzie WczytajZawodników wykorzystaj konstruktor z poprzedniego zadania. Potrzebną klasę Zawodnik.cs skopiuj z poprzedniego projektu

Zadanie zawodnicy

plik  I część stwórz program, który wczytuj ścieżkę do pliku i generuje listę zawodników: II część Dodanie do klasy zawodnik metody: PodajWiek zwracającej aktualny wiek zawodnika Dodanie konstruktora pozwalającego na stworzenie zawodnika z ciągu tekstowego w formacie: id_zawodnika;id_trenera;imie;nazwisko;kraj;data urodzenia;wzrost;waga Rozwiązanie   Rozwiązanie