Zadanie 2

W nowym projekcie P06Kalkulator
Stwórz klasę Kalkulator z prywatnymi metodami:
dodaj, odejmij, pomnoz, podziel

Stwórz dodatkowo metodę publiczną „WykonajOperację”
przyjmującą 3 argumenty: liczba1, liczba2 i operacja
Jakiego typu będą to argumenty? Zaproponuj

W ciele metody WykonajOperację nastęuje sprawdzenie jaka
jest to operacja (np if..else..) i w zalezności od
tego zostanie wywołana odpowiednia metoda prywatna