Zadanie 1

W nowym projekcie P04Kalkulator
stwórz klasę Kalkulator i dodaj do niej następujące metody:
Dodaj, Odejmij,Pomnoz, Podziel przyjmującej na wejście
po dwa argumenty typu double i zwracającej wynik w postaci
double.

Następnie w klasie Program przetestuj każdą z metod.

Zadanie dodatkowe:
Do klasy Kalkulator dodaj kolejną metodę „Dodaj” –
przyjmującą 3 argumenty (i zwracająca sumę trzech liczb)
Jak wywołać taką metodę?