Zadanie 2

W nowym projekcie P06Kalkulator Stwórz klasę Kalkulator z prywatnymi metodami: dodaj, odejmij, pomnoz, podziel Stwórz dodatkowo metodę publiczną „WykonajOperację” przyjmującą 3 argumenty: liczba1, liczba2 i operacja Jakiego typu będą to argumenty? Zaproponuj W ciele metody WykonajOperację nastęuje sprawdzenie jaka jest to operacja (np if..else..) i w zalezności od tego zostanie wywołana odpowiednia metoda prywatna

Zadanie 1

W nowym projekcie P04Kalkulator stwórz klasę Kalkulator i dodaj do niej następujące metody: Dodaj, Odejmij,Pomnoz, Podziel przyjmującej na wejście po dwa argumenty typu double i zwracającej wynik w postaci double. Następnie w klasie Program przetestuj każdą z metod. Zadanie dodatkowe: Do klasy Kalkulator dodaj kolejną metodę „Dodaj” – przyjmującą 3 argumenty (i zwracająca sumę trzech