Zadanie domowe

Proponuję realizację następującego programu, który jednocześnie byłby dla mnie pomocą dydaktyczną. Program (w wygodny sposób) powinien mieć możliwość zdefiniowania dowolnej liczby ścieżek do plików. Np. definiujemy 3 ścieżki: c:\dane\plik1.cs c:\inne\plik2.html c:\dane\inne\plik3.txt (proszę zastanowić się nad takim rozwiązaniem: https://stackoverflow.com/questions/68598/how-do-i-drag-and-drop-files-into-an-application) Powinna być ława możliwość usunięcia/ zmiany ścieżki Program cyklicznie sprawdza czy któryś z wcześniej zdefiniowanych plików nie został

Zadanie końcowe

1) Stworz bibliotekę B02ZawodnicyManager 2) W nowym projekcie P13ProgramKoncowy dodaj Bibliotekę B02.. 3) Po naciśnięciu przycisku „Importuj” wygeneruj w środku panel tyle checkBoxow ilu jest zawodników, wypisując tylko imie i nazwisko 4) po wybraniu przez uzytkownika wybranych zawodnikow stworz PDF, w którym bedą wypisane imiona i nazwiska zawodników, tylko zaznaczonych w checkboxach UWAGA! Proces tworzenia

Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj przycisk, który wczytuje z pliku Zawodników do listbox Listbox wyświetla tylko imie i nazwisko. Po wybraniu konkretnego zawodnika w nowym oknie pojawia się informacja o szczegółowych danych zawodnika czyli oprócz imienia i nazwiska także waga, wzrost, kraj i data urodzenia

Zadanie formularze

W nowym projekcie stwórz formularz startowy , w którym można podać dwie wartośći liczbowe w polach tekstowych i po wciśnięciu przycisku „Policz” pojawia się nowe Okno (formularz) z wynikiem dodwania tych liczb w kontrolce label