Zadanie Raport pdf

W nowym projekcie okienkowym dodaj biblioteki do generowania pdf
i łączenia się z bazą danych

Program pozwala na wyświetlenie w kontrolce typu combobox wszystkich
krajów (pobranych z bazy danych) i po wybraniu kraju i wciśnięciu przycisku
„Generuj raport” , zostanie wydrukowany PDF z imionami i nazwiskami
wszystkich zawodników z wybranego kraju. Wygenerowny plik powinien nazywać
się „Raport_{Nazwa_kraju}” np: Raport_POL.pdf