Zadanie Raport pdf

W nowym projekcie okienkowym dodaj biblioteki do generowania pdf i łączenia się z bazą danych Program pozwala na wyświetlenie w kontrolce typu combobox wszystkich krajów (pobranych z bazy danych) i po wybraniu kraju i wciśnięciu przycisku „Generuj raport” , zostanie wydrukowany PDF z imionami i nazwiskami wszystkich zawodników z wybranego kraju. Wygenerowny plik powinien nazywać

Zadanie dziedziczenie

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML