Dzień 2 (Szkolenie / SQL Kraków)

select * from zawodnicy select * from trenerzy select * from skocznie select * from miasta select imie,nazwisko, imie_t, nazwisko_t from zawodnicy left join trenerzy on zawodnicy.id_trenera = trenerzy.id_trenera select z.imie,z.nazwisko ,z.id_trenera, t.imie_t, t.nazwisko_t, t.id_trenera from zawodnicy z left join trenerzy t on z.id_trenera = t.id_trenera select imie, nazwisko, imie_t,nazwisko_t from zawodnicy cross join trenerzy