Dzień 1 (Szkolenie / SQL Kraków)

use A_Zawodnicy select 5 ,6, 5+6, 10.0/3 select 5, imie, nazwisko from zawodnicy select * , imie from zawodnicy select [imie] as 'a bc', imie as [a bc], imie as abc, imie abc from zawodnicy select imie from dbo.zawodnicy select imie from zawodnicy select imie, nazwisko from zawodnicy select imie , wzrost + 2 [nowy