Zadanie SQL

W nowym projekcie stworz klasę SQLManager
klasa w konstruktorze pozwala na podanie jako osobne stringi
4 parametrów: nazwa serwera, nazwa bazy danych, nazwa usera i hasło

Klasa posiada także dwie metody:
1) wykonajPolecenieSQL, która na wejsciu otrzymuje string – polecenie sql
i zwraca listę<string> listę wierszy oddzielonych znakiem ’;’ np:
jan;kowalski;pol
adam;nowak;pol
…… (dla polcenia select imie,nazwisko,kraj from zawodnicy)

2) wykonajPolecenieSQL, która przyjmuje polecenie wykonawcze np:
insert/update/delete i zwraca ile wierszy zmieniono
tutaj wstawiamy np insert …..