Zadanie SQL

W nowym projekcie stworz klasę SQLManager klasa w konstruktorze pozwala na podanie jako osobne stringi 4 parametrów: nazwa serwera, nazwa bazy danych, nazwa usera i hasło Klasa posiada także dwie metody: 1) wykonajPolecenieSQL, która na wejsciu otrzymuje string – polecenie sql i zwraca listę<string> listę wierszy oddzielonych znakiem ';' np: jan;kowalski;pol adam;nowak;pol …… (dla polcenia