zadanie 1

W nowym projekcie stwórz program, który pozwala na wpisanie ścieżki do
pliku w polu textbox i po kliknięciu na przycisk wyświetla
w innym polu typu textbox, zawartość tego pliku

Przypomnienie:
File.Read….