Zadanie 2

Stwórz program ,który pozwala na wybranie ścieżki do pliku z danymi, następnie, automatycznie po wybraniu pliku (z windowsowego nawigatora) następuje wczytanie listy zawodników (pomocna będzie klasa ZawodnicyManager) Do listboxa zostaną wczytane imie, nazwisko i kraj zawodnika

zadanie 1

W nowym projekcie stwórz program, który pozwala na wpisanie ścieżki do pliku w polu textbox i po kliknięciu na przycisk wyświetla w innym polu typu textbox, zawartość tego pliku Przypomnienie: File.Read….