Zadania dzień 5 (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

Zadanie 1

W nowym projekcie stwórz aplikację okienkową z przyciskiem

„otwórz” , który otiera plik na dysku z ścieżki podanej jako
textbox. Zawartość tego pliku jest wyświetlona w innym textboxie.

Dodaj przycisk: „zapisz” , który powoduje zapisanie do pliku,
wprowadzonych zmian .

Zadanie 2

W solucji dzień 5 stwórz bibliotkę „B02ZawodnicyManager”
wklej do tej biblioteki klasy z P08 z solucji dzień 4
(bez klasy program) i skompiluj do .dll

Przetestuj działanie biblioteki w projekcie
P03PrzykładowaAplikacjaKonsolowa

Zadanie 3

Stwórz program, który drukuje w PDF nazwiska zawodników

Program okienkowy :
Przycisk wczytaj – po wciśnięciu pojawia się okno,
z wyborem pliku.
Po wybraniu pliku (np zawodnicy.txt) program wczytuje dane
(zastosuj bibliotkę ZawodnicyManager) i wydrukuj
listę nazwisk w PDF