Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie (solucja dzien 3 )

pobierz plik zawodnicy.txt na dysk (c:\dane\zawodnicy.txt)

Wczytaj dane do tablicy tablic lub tablicy dwuwymiarowej
Jak Ci się wydaje, która struktura jest „wyogdniejsza” do
przechowywania danych

plik