Zadanie tablice

proszę umieścić ten framgnet tekstu w nowym pliku tekstowym na dysku pod ścieżką:
c:\dane\plik.txt

Następnie korzystając z konstrukcji:

string zawartosc = File.ReadAllText(sciezkaDoPliku) ;

wczytaj zawartośc pliku do zmiennej
i policz ile wyrazów znajduje się w tym pliku
(wykorzystaj tablice)

fragment tekstu:

Pogoda przyniosła w Polsce ocieplenie, ale aura w innych częściach kontynentu mocno daje się Europejczykom we znaki. We Włoszech trwa usuwanie skutków wichur i gwałtownej ulewy, na Węgrzech padł rekord, jeśli chodzi o temperaturę, z kolei w Hiszpanii i Francji spadł śnieg.