zadanie tablice

W nowym projekcie stwórz program „sumator”,
program najpierw prosi o informację ile nazwisk chcesz
zsumować np: 5

następnie podajemy w pętli pięć nazwisk;
Wszystkie nazwiska zapisywane są do tablicy

po zakończeniu wczytywania tablicy następuje policzenie
z ilu liter składają się wszystkie nazwiska (osobno)

uwaga! Gdy osobwa wpisująca nazwisko naciśnie 2x enter
do tablicy zostanie wczytane nazwisko puste.
Podczas wypisywania długości wszystkich nazwisk, proszę
pominąć komórki puste.