Rozmiar rzeczywisty tablic i innych elementow

int[] tabInt = new int[4];
int rozmiar = sizeof(int) * tabInt.Length;
Console.WriteLine(rozmiar);
Console.ReadKey();