Notatka o debugowaniu

1) postawienie/usunięcie pułapki – kliknięcie na szarą kolumnę po lewej stronie
2) wyłączenie/włączenie pułapki (disable/enable breakepoint)
3) usunięcie/wyłączenie/włączenie wszystkich pułapek z projektu – pasek narzędzi -> Debug
4) Przechodzenie do następnego kroku: F10
5) Wejście do środka metody: F11
6) Podejrzenie wartości danej zmiennej – najechanie myszką na nazwę zmiennej
7) Podejrzenie wartości wszystkich zmiennych w jedny miejscu – zakładka „local” na dole ekranu
8) Postawienie pułapki warunkwej (włączającej się w okreśłonym warunku) – kliknięcie prawym na pułapkę
i wybranie opcji conditions i ustawienie warunku logicznego (jak w funkcji if) kiedy pułapka ma być aktywna