Notatka o debugowaniu

1) postawienie/usunięcie pułapki – kliknięcie na szarą kolumnę po lewej stronie 2) wyłączenie/włączenie pułapki (disable/enable breakepoint) 3) usunięcie/wyłączenie/włączenie wszystkich pułapek z projektu – pasek narzędzi -> Debug 4) Przechodzenie do następnego kroku: F10 5) Wejście do środka metody: F11 6) Podejrzenie wartości danej zmiennej – najechanie myszką na nazwę zmiennej 7) Podejrzenie wartości wszystkich zmiennych

Zadanie dane z sieci web

W nowym projekcie poproś o wczytanie kraju np: pol i wyświetl jaki jest średni wzrost i średnia waga zawodników dla danego kraju. PRogram działa w pętli i pozwala na cykliczne wczytywanie kraju i wyświetlanie wyniku plik

Zadanie tablice

proszę umieścić ten framgnet tekstu w nowym pliku tekstowym na dysku pod ścieżką: c:\dane\plik.txt Następnie korzystając z konstrukcji: string zawartosc = File.ReadAllText(sciezkaDoPliku) ; wczytaj zawartośc pliku do zmiennej i policz ile wyrazów znajduje się w tym pliku (wykorzystaj tablice) fragment tekstu: Pogoda przyniosła w Polsce ocieplenie, ale aura w innych częściach kontynentu mocno daje się

zadanie tablice

W nowym projekcie stwórz program „sumator”, program najpierw prosi o informację ile nazwisk chcesz zsumować np: 5 następnie podajemy w pętli pięć nazwisk; Wszystkie nazwiska zapisywane są do tablicy po zakończeniu wczytywania tablicy następuje policzenie z ilu liter składają się wszystkie nazwiska (osobno) uwaga! Gdy osobwa wpisująca nazwisko naciśnie 2x enter do tablicy zostanie wczytane

Zadanie zgadula

Wiedząc, że jest takie polecenie: int r = new Random().Next(1,10) które zwraca nam losową liczbę od 1 do 10, stwórz program „zgadula” Program losuje na początku liczbę od 1 do 10 Użytkownik próbuje w 3 próbach zagdnąć tę liczbę Jeżeli mu się uda wypisuje „wygrałeś” Jeżeli nie to „przegrałeś” za kążdym razem program podaje czy