Zadanie liczby

W nowym projekcie poproś o wpisanie wyrażenia
matematycznego w postaci:
a x b gdzie a i b to dowolna liczba
natomiast x to operator np: +,-,*,/

przykładowe wejście:
5+3
wynik:
„wynik to: 8”

program powinien działać także dla np: 15 + 3
(czyli liczba cyfr nie ma znaczenia a spacje nie są brane pod uwagę)

podpowiedź:
być może warto zastosowac metodę indexof