Zadanie 1

Program1

W nowym projekcie stworz program
,który prosi o wpisanie kolejno liczby
A i liczby B.
Wypisz odpowiedz w postaci:
„Wynik sumy to X”

Program2
Popros o pisanie wagi swojej (w kg)
i wzrostu (w cm)

Podaj wynik: Twoje BMI wynosi:…
BMI to iloraz wagi w kg i wzrostu wyrazonego
w metrach, podniesionego do kwadratu