Zadanie liczby

W nowym projekcie poproś o wpisanie wyrażenia matematycznego w postaci: a x b gdzie a i b to dowolna liczba natomiast x to operator np: +,-,*,/ przykładowe wejście: 5+3 wynik: „wynik to: 8” program powinien działać także dla np: 15 + 3 (czyli liczba cyfr nie ma znaczenia a spacje nie są brane pod uwagę)

Zadanie 1

Program1 W nowym projekcie stworz program ,który prosi o wpisanie kolejno liczby A i liczby B. Wypisz odpowiedz w postaci: „Wynik sumy to X” Program2 Popros o pisanie wagi swojej (w kg) i wzrostu (w cm) Podaj wynik: Twoje BMI wynosi:… BMI to iloraz wagi w kg i wzrostu wyrazonego w metrach, podniesionego do kwadratu