Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stworz klasę
ZawodnicyManager, która pozwala na wczytanie
danych z pliku(możesz wykorzystać istniejącą
klasę z projektu P02)

Klasa posiada metodę w WczytajDane, która nie zwraca listy
typu Zawodnik (tak jak było zrobione dotychcas) , tylko zwraca
nową instację obiektu klasy RezultatOperacji.
Klasa RezultatOperacji posiada pole:
– bool OperacjaWpelniPoprawna
– List<ZawodnicyManager> dane
– List<int> wierszeNiewczytanePoprawnie

Klasy z jakich można skorzystać:

ZawodnicyManager