Zadanie zawodnicy Manager

W nowym projekcie:
– wklej klasę z odpowiedniego projektu z dnia 3, opisującą
Zawodnika (Model)
– Stwórz nową klasę: ZawodnicyManager, która posiada
prywatne pole ścieżka. Programista tworząc nową instację
tej klasy MUSI podać ścieżkę w konstruktorze.
Klasa ta posiada także metodę WczytajDane, która wczytuje
do listyZawodników dane z pliku (rezultat metody to
List<Zawodnik>