Zadanie zawodnicyManager

W nowym projekcie stworz klasę ZawodnicyManager, która pozwala na wczytanie danych z pliku(możesz wykorzystać istniejącą klasę z projektu P02) Klasa posiada metodę w WczytajDane, która nie zwraca listy typu Zawodnik (tak jak było zrobione dotychcas) , tylko zwraca nową instację obiektu klasy RezultatOperacji. Klasa RezultatOperacji posiada pole: – bool OperacjaWpelniPoprawna – List<ZawodnicyManager> dane – List<int>

Zadanie zawodnicy Manager

W nowym projekcie: – wklej klasę z odpowiedniego projektu z dnia 3, opisującą Zawodnika (Model) – Stwórz nową klasę: ZawodnicyManager, która posiada prywatne pole ścieżka. Programista tworząc nową instację tej klasy MUSI podać ścieżkę w konstruktorze. Klasa ta posiada także metodę WczytajDane, która wczytuje do listyZawodników dane z pliku (rezultat metody to List<Zawodnik>