Zadanie kalkulator2

W nowym projekcie stworz kalkulator, który posiada
4 metody dodaj,odejmij,pomnoz,podziel (tak samo jak
w poprzednim projekcie)

Dodatkowo kalkulator ten posiada piątą metodę o nazwie
„WykonajObliczenie” – metoda ta na wejściu otrzymuje
dwie liczby typu double i wykonuje obliczenie.
Obliczenie(działanie) jakie wykonuje,jest określone jako
pole całej klasy – zastanów się jaką zmienną użyjesz
do przechowywania typu działania.
Metoda WykonajObliczenie, jak zdecyduje jakie obliczenie
ma wykonać, wywołuje konkretną metodę pomocniczą