Zadanie kalkulator1

W nowym projekcie stwórz klasę Kalkulator
Klasa ta posiada 4 metody: Dodaj, Odejmij,
Pomnoz , Podziel
Kazda z metod na wejsciu otrzymuje 2 argurmnty typu
int a zwraca typ int (dla dodaj i odejmij i pomnoz)
natomiast dobule dla podziel.

W klasie Program->Main przetestuj działanie kalkulatora
na przykładowych danych. Stworz w tym celu
nową instancję klasy Kalkulator