Plik zawodnicy

plik     pobierz plik i umieśc go w katalogu c:dane następnie wczytaj te dane do listy<Zawodnik> Wcześniej przygotuj klasę Zawodnik z odpowiednimi polami Do klasy zawodnik dodaj metodę przedstaw się, która zwraca ciąg tekstowy: „nazywam się {0} {1} i mam {2} lat, {3} dni {4} godzin od urodzenia”

Zadanie kalkulator2

W nowym projekcie stworz kalkulator, który posiada 4 metody dodaj,odejmij,pomnoz,podziel (tak samo jak w poprzednim projekcie) Dodatkowo kalkulator ten posiada piątą metodę o nazwie „WykonajObliczenie” – metoda ta na wejściu otrzymuje dwie liczby typu double i wykonuje obliczenie. Obliczenie(działanie) jakie wykonuje,jest określone jako pole całej klasy – zastanów się jaką zmienną użyjesz do przechowywania typu

Zadanie kalkulator1

W nowym projekcie stwórz klasę Kalkulator Klasa ta posiada 4 metody: Dodaj, Odejmij, Pomnoz , Podziel Kazda z metod na wejsciu otrzymuje 2 argurmnty typu int a zwraca typ int (dla dodaj i odejmij i pomnoz) natomiast dobule dla podziel. W klasie Program->Main przetestuj działanie kalkulatora na przykładowych danych. Stworz w tym celu nową instancję